Hỗ trợ online

Mr. Giang

 Mr. Giang 0987 83 0990- 0902.298.232

Nhà đất nổi bật
Quảng cáo
VietLand24h Facebook
TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN
Chọn loại BĐS Tỉnh / Huyện
Giá trong khoảng Khu vực
Tin vip 1
Tin vip 2
Tin vip 3
Cần bán
Diện tích: 133 m²
Giá: 133 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-08
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-08
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-08
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-07
Cần bán
Diện tích: 133 m²
Giá: 133 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-07
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-07
Cần bán
Diện tích: 133 m²
Giá: 133 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-07
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-07
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-07
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-07
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 50 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-07
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-06
Cần bán
Diện tích: 130 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-06
Cần bán
Diện tích: 133 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-06
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Gia Lâm
Ngày đăng: 2018-02-06
Cần bán
Diện tích: 109 m²
Giá: 4.15 Tỷ

Tỉnh/KV: Gia Lâm
Ngày đăng: 2018-02-06
Cần bán
Diện tích: 74.3 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-02-06
Cần bán
Diện tích: 74.3 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-02-06
Cần bán
Diện tích: 74.3 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-02-06
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q.Long Biên
Ngày đăng: 2018-02-06
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 760 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-06
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-05
Cần bán
Diện tích: 133 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-05
Cần bán
Diện tích: 133 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-05
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 560 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Tây Hồ
Ngày đăng: 2018-02-05
Cần bán
Diện tích: 27 m²
Giá: 605 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-05
Cần bán
Diện tích: 133 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-04
Cần bán
Diện tích: 133 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-04
Cần bán
Diện tích: 133 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-04
Cần bán
Diện tích: 77 m²
Giá: 2 Tỷ

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2018-02-03
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 560 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Tây Hồ
Ngày đăng: 2018-02-03
Cần bán
Diện tích: 86 m²
Giá: 30 Triệu/m2

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-02-03
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2018-02-03
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2018-02-03
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-03
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-03
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-03
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-03
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 740 Triệu

Tỉnh/KV: Q.Long Biên
Ngày đăng: 2018-02-03
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 710 Triệu

Tỉnh/KV: Q.Long Biên
Ngày đăng: 2018-02-03
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-02
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2018-02-02
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-02
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-02
Cần bán
Diện tích: 86 m²
Giá: 30 Triệu/m2

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-02-02
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 500 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Tây Hồ
Ngày đăng: 2018-02-02
Cần bán
Diện tích:
Giá: 28 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-02-01
Cần bán
Diện tích: 133 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-01
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-01
Cần bán
Diện tích: 133 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-01
Cần mua
Diện tích: NsHfG m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: H. Sóc Sơn
Ngày đăng: 2018-02-19
Cần mua
Diện tích: WAxbi m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q.Long Biên
Ngày đăng: 2018-02-18
Cần mua
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-07
Cần mua
Diện tích: 120 m²
Giá: 75000 Triệu/m2

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-13
Cần mua
Diện tích: zeKRF m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Đông Anh
Ngày đăng: 2018-01-08
Cần mua
Diện tích: sjSwJ m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: H. Thanh Trì
Ngày đăng: 2018-01-08
Cần mua
Diện tích: 97 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cần mua
Diện tích: eWMud m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-24
Cần mua
Diện tích: 52 m²
Giá: 850 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-04-25
Cần mua
Diện tích: 115 m²
Giá: 25 Triệu/m2

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-03-02
Cho thuê
Diện tích: 23 m²
Giá: 3 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-02-07
Cho thuê
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-02
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 50 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-15
Cho thuê
Diện tích: 115 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-15
Cho thuê
Diện tích: 99 m²
Giá: 60 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-15
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 70000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-13
Cho thuê
Diện tích: 115 m²
Giá: 70000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-13
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 45000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 115 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 105 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 120 m²
Giá: 70000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 120 m²
Giá: 70000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 250 m²
Giá: 80000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-05
Cho thuê
Diện tích: 250 m²
Giá: 80000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-29
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 128 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 130 m²
Giá: 65000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 250 m²
Giá: 70000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 250 m²
Giá: 80000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 45000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-15
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-15
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 65000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-15
Cho thuê
Diện tích: 105 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-15
Cho thuê
Diện tích: 115 m²
Giá: 70 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-14
Cho thuê
Diện tích: 250 m²
Giá: 80000 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-14
Cho thuê
Diện tích: 150 m²
Giá: 28000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 25000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 96 m²
Giá: 40000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 85 m²
Giá: 10 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 126 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 97 m²
Giá: 45000 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 15000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 126 m²
Giá: 24000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 35 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 126 m²
Giá: 40000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 45000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 92 m²
Giá: 15 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 126 m²
Giá: 25000 Triệu/m2

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 30000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 155 m²
Giá: 40000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 40000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 40000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 80 m²
Giá: 40 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Tây Hồ
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 80 m²
Giá: 40 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Tây Hồ
Ngày đăng: 2017-12-01
Cần thuê
Diện tích: 70 m²
Giá: 30 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2017-03-02