Nhà đất nổi bật
Quảng cáo
VietLand24h Facebook
Danh sách bất động sản
Cho thuê
Diện tích: 140 m²
Giá: 4 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: H. Thanh Trì
Ngày đăng: 2017-09-18
Cho thuê
Diện tích:
Giá: 18 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-09-16
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-09-15
Cho thuê
Diện tích: 76 m²
Giá: 8 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-09-14
Cho thuê
Diện tích: 110 m²
Giá: 12 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-09-14
Cho thuê
Diện tích: 83 m²
Giá: 12 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2017-09-13
Cho thuê
Diện tích: 83 m²
Giá: 12 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-09-13
Cho thuê
Diện tích: 83 m²
Giá: 12 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2017-09-13
Cho thuê
Diện tích: 86 m²
Giá: 12 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-09-13
Cho thuê
Diện tích: 49 m²
Giá: 10 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-09-13
Cho thuê
Diện tích: 49 m²
Giá: 10 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-09-13
Cho thuê
Diện tích: 117 m²
Giá: 12 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-09-12
Cho thuê
Diện tích: 110 m²
Giá: 18 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-09-12
Cho thuê
Diện tích: 103 m²
Giá: 10 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-09-12
Cho thuê
Diện tích: 46 m²
Giá: 6 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-09-12
Cho thuê
Diện tích: 140 m²
Giá: 4 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: H. Thanh Trì
Ngày đăng: 2017-09-11
Cho thuê
Diện tích: 70 m²
Giá: 5 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: H. Thanh Trì
Ngày đăng: 2017-09-11
Cho thuê
Diện tích: 113 m²
Giá: 17 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-09-11
Cho thuê
Diện tích: 45 m²
Giá: 6 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-09-11
Cho thuê
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2017-09-10
Cho thuê
Diện tích: 76 m²
Giá: 8 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-09-10
Cho thuê
Diện tích: 76 m²
Giá: 8 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-09-09
Cho thuê
Diện tích: qAhwT m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-09-09
Cho thuê
Diện tích: 90 m²
Giá: 8 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-09-09
Cho thuê
Diện tích: 49 m²
Giá: 10 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-09-09