Nhà đất nổi bật
Quảng cáo
VietLand24h Facebook
Danh sách bất động sản
Cho thuê
Diện tích: 181 m²
Giá: 28 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-07-28
Cho thuê
Diện tích: 181 m²
Giá: 28 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-07-28
Cho thuê
Diện tích: 94 m²
Giá: 20 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-07-27
Cho thuê
Diện tích: 88 m²
Giá: 15 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-07-27
Cho thuê
Diện tích: 88 m²
Giá: 15 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-07-27
Cho thuê
Diện tích: 181 m²
Giá: 30 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-07-26
Cho thuê
Diện tích: 76 m²
Giá: 8 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-07-26
Cho thuê
Diện tích: 76 m²
Giá: 8 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-07-26
Cho thuê
Diện tích: 76 m²
Giá: 7 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-07-26
Cho thuê
Diện tích: 55 m²
Giá: 14 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-07-19
Cho thuê
Diện tích: 66 m²
Giá: 10 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-07-24
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-07-18
Cho thuê
Diện tích: 113.9 m²
Giá: 16 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-07-17
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 8 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Ba Đình
Ngày đăng: 2017-07-17
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 8 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-07-14
Cho thuê
Diện tích: 75 m²
Giá: 23 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-07-13
Cho thuê
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2017-07-07
Cho thuê
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-07-06
Cho thuê
Diện tích:
Giá: 9 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-07-06
Cho thuê
Diện tích: 30 m²
Giá: 8 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Hoàng Mai
Ngày đăng: 2017-06-29
Cho thuê
Diện tích: 125 m²
Giá: 17 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2017-06-28
Cho thuê
Diện tích: 98 m²
Giá: 17 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2017-06-27
Cho thuê
Diện tích: 70 m²
Giá: 13 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Hoàng Mai
Ngày đăng: 2017-06-27
Cho thuê
Diện tích: 151 m²
Giá: 16 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2017-06-26
Cho thuê
Diện tích: 97 m²
Giá: 10 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-06-26