Nhà đất nổi bật
Quảng cáo
VietLand24h Facebook
Danh sách bất động sản
Cho thuê
Diện tích: 78 m²
Giá: 11 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2017-11-16
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 12,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-11-16
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 25,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-11-16
Cho thuê
Diện tích: 126 m²
Giá: 25,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-11-16
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 50,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-11-16
Cho thuê
Diện tích: 155 m²
Giá: 18 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2017-11-14
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 8 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-11-11
Cho thuê
Diện tích: 80 m²
Giá: 7 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2017-11-11
Cho thuê
Diện tích: 85 m²
Giá: 7 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Hà Đông
Ngày đăng: 2017-11-10
Cho thuê
Diện tích: 126 m²
Giá: 40,000 Triệu/m2

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-11-08
Cho thuê
Diện tích: 400 m²
Giá: 50,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-11-08
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 15,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-31
Cho thuê
Diện tích: 190 m²
Giá: 45,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-31
Cho thuê
Diện tích: TPcpT m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Ba Đình
Ngày đăng: 2017-10-24
Cho thuê
Diện tích: 76 m²
Giá: 9 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-23
Cho thuê
Diện tích: kmTdC m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q.Long Biên
Ngày đăng: 2017-10-21
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 8 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-18
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 8 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-18
Cho thuê
Diện tích: 98 m²
Giá: 40,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-17
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 25,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-17
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 50,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-17
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 40,000 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-11
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 50,000 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-11
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 50,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-11
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 25,000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-11