Hỗ trợ online

Mr. Giang

 Mr. Giang 0987 83 0990- 0902.298.232

Nhà đất nổi bật
Quảng cáo
VietLand24h Facebook
TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN
Chọn loại BĐS Tỉnh / Huyện
Giá trong khoảng Khu vực
Tin vip 1
Tin vip 2
Tin vip 3
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 595 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-20
Cần bán
Diện tích: 48 m²
Giá: 850 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Hà Đông
Ngày đăng: 2018-03-20
Cần bán
Diện tích: 69.9 m²
Giá: 26 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-19
Cần bán
Diện tích: 51 m²
Giá: 990 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-03-19
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 560 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-19
Cần bán
Diện tích: 130 m²
Giá: 130 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-03-19
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 50 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-19
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Hà Đông
Ngày đăng: 2018-03-19
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Hà Đông
Ngày đăng: 2018-03-19
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 1070 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-03-16
Cần bán
Diện tích: 60 m²
Giá: 17 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Hà Đông
Ngày đăng: 2018-03-16
Cần bán
Diện tích: 55 m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Hà Đông
Ngày đăng: 2018-03-16
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 780 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Tây Hồ
Ngày đăng: 2018-03-15
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 50 Triệu

Tỉnh/KV: Q.Long Biên
Ngày đăng: 2018-03-15
Cần bán
Diện tích: 35 m²
Giá: 590 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-15
Cần bán
Diện tích: 52 m²
Giá: 17 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Hà Đông
Ngày đăng: 2018-03-15
Cần bán
Diện tích: 69.9 m²
Giá: 26 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-15
Cần bán
Diện tích: 55 m²
Giá: 680 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Hà Đông
Ngày đăng: 2018-03-14
Cần bán
Diện tích: 95 m²
Giá: 140 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-14
Cần bán
Diện tích: 51 m²
Giá: 19 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-14
Cần bán
Diện tích: 116 m²
Giá: 38 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-03-14
Cần bán
Diện tích: 91 m²
Giá: 38 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-03-14
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 550 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-14
Cần bán
Diện tích: 99 m²
Giá: 27 Triệu/m2

Tỉnh/KV: H. Thanh Trì
Ngày đăng: 2018-03-14
Cần bán
Diện tích: 99 m²
Giá: 27 Triệu/m2

Tỉnh/KV: H. Thanh Trì
Ngày đăng: 2018-03-14
Cần bán
Diện tích: 99 m²
Giá: 27 Triệu/m2

Tỉnh/KV: H. Thanh Trì
Ngày đăng: 2018-03-14
Cần bán
Diện tích: 99 m²
Giá: 27 Triệu/m2

Tỉnh/KV: H. Thanh Trì
Ngày đăng: 2018-03-14
Cần bán
Diện tích: 56 m²
Giá: 19 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-14
Cần bán
Diện tích: 82 m²
Giá: 38 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-03-13
Cần bán
Diện tích: 71 m²
Giá: 2.7 Tỷ

Tỉnh/KV: Q. Thanh Xuân
Ngày đăng: 2018-03-13
Cần bán
Diện tích: 87 m²
Giá: 3.8 Tỷ

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-13
Cần bán
Diện tích: 74 m²
Giá: 4.1 Tỷ

Tỉnh/KV: Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-13
Cần bán
Diện tích: 144 m²
Giá: 6.5 Tỷ

Tỉnh/KV: Q.Long Biên
Ngày đăng: 2018-03-13
Cần bán
Diện tích: 193 m²
Giá: 32 Tỷ

Tỉnh/KV: Q. Tây Hồ
Ngày đăng: 2018-03-13
Cần bán
Diện tích: 55 m²
Giá: 55 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Tây Hồ
Ngày đăng: 2018-03-13
Cần bán
Diện tích: 52 m²
Giá: 940 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-13
Cần bán
Diện tích: 52 m²
Giá: 940 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-13
Cần bán
Diện tích: 61 m²
Giá: 19 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-13
Cần bán
Diện tích: 66 m²
Giá: 1.74 Tỷ

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-12
Cần bán
Diện tích: 33 m²
Giá: 700 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-03-12
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 500 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-12
Cần bán
Diện tích: 99 m²
Giá: 2.8 Tỷ

Tỉnh/KV: H. Thanh Trì
Ngày đăng: 2018-03-12
Cần bán
Diện tích: 99 m²
Giá: 2.8 Tỷ

Tỉnh/KV: H. Thanh Trì
Ngày đăng: 2018-03-12
Cần bán
Diện tích: 99 m²
Giá: 2.8 Tỷ

Tỉnh/KV: H. Thanh Trì
Ngày đăng: 2018-03-12
Cần bán
Diện tích: 66 m²
Giá: 1.68 Tỷ

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-10
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 570 Triệu

Tỉnh/KV: Bắc Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-10
Cần bán
Diện tích: 78 m²
Giá: 36.5 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-03-10
Cần bán
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-03-10
Cần bán
Diện tích: 50 m²
Giá: 650 Triệu

Tỉnh/KV: Q. Tây Hồ
Ngày đăng: 2018-03-10
Cần bán
Diện tích: 60 m²
Giá: 27 Triệu/m2

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-03-10
Cần mua
Diện tích: NsHfG m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: H. Sóc Sơn
Ngày đăng: 2018-02-19
Cần mua
Diện tích: WAxbi m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q.Long Biên
Ngày đăng: 2018-02-18
Cần mua
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Đống Đa
Ngày đăng: 2018-02-07
Cần mua
Diện tích: 120 m²
Giá: 75000 Triệu/m2

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-13
Cần mua
Diện tích: zeKRF m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Đông Anh
Ngày đăng: 2018-01-08
Cần mua
Diện tích: 97 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cần mua
Diện tích: eWMud m²
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-10-24
Cần mua
Diện tích: 52 m²
Giá: 850 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-04-25
Cho thuê
Diện tích: 23 m²
Giá: 3 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-02-07
Cho thuê
Diện tích:
Giá: Thỏa thuận

Tỉnh/KV: Q. Cầu Giấy
Ngày đăng: 2018-02-02
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 50 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-15
Cho thuê
Diện tích: 115 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-15
Cho thuê
Diện tích: 99 m²
Giá: 60 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-15
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 70000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-13
Cho thuê
Diện tích: 115 m²
Giá: 70000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-13
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 45000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 115 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 105 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 120 m²
Giá: 70000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 120 m²
Giá: 70000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-08
Cho thuê
Diện tích: 250 m²
Giá: 80000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2018-01-05
Cho thuê
Diện tích: 250 m²
Giá: 80000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-29
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 128 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 130 m²
Giá: 65000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 250 m²
Giá: 70000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 250 m²
Giá: 80000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-26
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 45000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-15
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-15
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 65000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-15
Cho thuê
Diện tích: 105 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-15
Cho thuê
Diện tích: 115 m²
Giá: 70 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-14
Cho thuê
Diện tích: 250 m²
Giá: 80000 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-14
Cho thuê
Diện tích: 150 m²
Giá: 28000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 25000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 96 m²
Giá: 40000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 126 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 97 m²
Giá: 45000 Triệu

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-07
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 15000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 126 m²
Giá: 24000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 93 m²
Giá: 35 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 126 m²
Giá: 40000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 45000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 60000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-05
Cho thuê
Diện tích: 126 m²
Giá: 25000 Triệu/m2

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 30000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 155 m²
Giá: 40000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 40000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 40000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 80 m²
Giá: 40 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Tây Hồ
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 80 m²
Giá: 40 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Q. Tây Hồ
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 100 m²
Giá: 45000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01
Cho thuê
Diện tích: 95 m²
Giá: 50000 Triệu/tháng

Tỉnh/KV: Nam Từ Liêm
Ngày đăng: 2017-12-01